Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 14:14:15

Забележник

В отчета за туризма: Вложени са милиони, приходите са 41 828 лева.

За изключителен ръст на туристите в Добрич съобщава кметът Детелина Николова. През 2014 година туристите в Добрич са нараснали с 33 процента спрямо ... 2012 година. Пише го в годишния отчет с дългото заглавие: "Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати през 2014 година и перспективи за 2015 година", публикуван на сайта на общината. Докладчик е кметът на Добрич Детелина Николова, а текстът е предназначен за предстоящото заседание на ОбС. Виж тук!
Даже и да е спрямо 2012-та година, казахме си, този ръст означава, че оборотът на търговците, хотелиерите и ресторантьорите в Добрич е скочил за две години с едно 10-20 процента. Силно заинтригувани, щателно  затърсихме на каква база са направени изчисленията. Данните, съобщени в първия ред на дописката ни обаче, се оказаха единствените в отчета на кметицата. Никъде не открихме графика, онагледяваща ръста или намалението в годините, бройки, съобщаващи за движението на туристите, пазарен дял на различните националности и отражението на всичко това при местния бизнес. Вместо доказателства за високия ръст на туристите в отчета има седем страници с описани всякакви дейности на общината, които според докладчика са свързани с темата. Повече от страница е отделена за проекта "Пъстрото лице на Добруджа", подробно ни се напомня за 5-те милиона, вложени в градския парк, после се разказва за другия проект: "Добрич – шевица от таланти". Напоително ни се обяснява, че общината е продължила да надгражда, умножила е проявите си и, освен че пак е организирала Коледни базари, е работила за празниците и с Младежкия център. Накрая следва високопарното обобщение: "По-високата посещаемост е в резултат на стартиралата през 2012 година амбициозна програма, за изграждане на модерна инфраструктура, обслужваща туризма на територията на нашата община, създадените нови, иновативни рекламни материали и проведения активен маркетинг на туристическия продукт, включително и на регионално ниво."
Може нещо да не сме разбрали, казахме си ние и отново почнахме да четем докладната. Погледът ни се спря на единствената сума посочена в отчета – 41 828 лева. Това били приходите в общинския бюджет за 2014-та от туристически данък. Какви са били приходите през 2012-та не пише. Пък и туристическият данък се формира на база нощувки в хотелите, а в нашите отсядат основно участници в спортни състезания. Как да отграничим  бройките туристи, посетили Добрич през годината? Престанахме да разсъждаваме и попитахме в пресцентъра на общината. 23 940 души са посетили Историческия музей на Добрич, беше отговорът. Това била единствената информация, с която разполагали. Колко от тези посетители са туристи, къде са приходите от тях, как ръстът на туристопотока се е отразил на местния бизнес, не можахме да разберем.
Върнахме се към данните в отчета на кмета Николова. Там пише, че са инвестирани милиони левове за туризма на Добрич, а в общината са постъпили 41 828 лева. Щом не са посочени други данни, значи сметките трябва да се правят с наличните. Това означава, че, ако туристите са се увеличили с 33 процента, значи приходите за местната хазна са се вдигнали с цели 12 548 лева. Толкова прави 33 процента от 41 828 лева.

Коментари  

+1 #1 обективен 27-01-2015 06:59
Обективността изисква да се отбележи,че постъпленията от туристически данък за 2012 г са в размер на 57 328 лева.Но за детелина не важи поговорката"когато фактите говорят и боговете мълчат",а по-скоро,когато тя говори общинските съветници и медиите мълчат.Отново никаква продуктивна визия,а много абсурдни словестни съчетания!!!
Цитиране