Сряда, 29-ти май 2024 г. | 16:53:39

Забележник

След шумните речи за нова визия: Приходите от туризъм в Добрич жалки и все по-малки

Помните ли как преди година Детелина Николова обяви, че ръстът на туристите в Добрич е скочил с 33 процента? Помните ли шумните речи, според които Добрич вече е станал туристически град, защото общината направила рекламен сайт и купила велосипеди? А спомняте ли си твърденията на бившата кметска управа, че музикални и филмови компании са заявили интерес да правят снимки в реновирания градски парк и че Добрич вече се утвърдил като фестивален център и остава само да се надгражда?
Бележник реши да провери как всички тези непрекъснато напомняни  дейности са се отразили на благополучието на града и поиска от община Добрич справка за приходите от туристически данък, постъпили в местната хазна през последните пет години.
Безжалостните счетоводни данни показаха, че гостите, пожелали да разгледат града и да нощуват в него, не само не са се увеличили, но и са намалели. Дали тези гости са туристи, няма как да проверим. По правило хората, които нощуват в Добрич, са основно спортисти. Но, според изпратената ни справка излиза, че спортната дейност също е намаляла. А постъпленията от туристически и спортни дейности в годините пък са повече от жалки. Виж по-долу!

Приходи от туристически данък

2011 г. – 35 605 лв.
2012 г. – 57 328 лв.
2013 г. – 35 987 лв.
2014 г. – 37 207 лв.
2015 г. – 35 350 лв.

За да не правим голословни обобщения, помолихме общината за информация за приходите от билети в РИМ Добрич и за бройката чужденци, посетили града по линия на историческия музей. Ето данните, които получихме:

Чужденци, посетили обекти на РИМ Добрич по години

2011 година – 847 души
2012 година – 922 души
2013 година – 513 души
2014 година – 2 215 души
2015 година – 2 178 души

Постъпили приходи от посещения – билети

2011 година – 5 380,00 лв
2012 година – 5 440,00 лв
2013 година – 367,00 лв
2014 година – 7 493,00 лв
2015 година – 12 563,00 лв

През 2013-та музеят беше в ремонт. Което обяснява малката сума от приходи от билети  – едва 367 лева. В следващите години действително има ръст, който води средно до 1000 лева месечни постъпления. От съпоставката между приходи от туристически данък и приходи от посещения в музея обаче излиза, че посетителите в музея не остават да нощуват в Добрич. Т.е. вложените милиони левове по проекти нямат никакво отношение към туристопотока в Добрич. От което пък лъсва безпощадно, че в последните пет години община Добрич не е извършвала дейности, които да доведат до развитие на туризма в града.