Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 15:45:31

Забележник

Община Добрич отказа да разкрие колко плаща на медиите за реклама

Въпреки че е длъжна по закон да огласи всичките си договори за информационно обслужване, община Добрич официално отказа да го направи. На 17 септември т.г. Бележник попита чрез пресцентъра на общината с кои местни и национални медии община Добрич е сключила договори за информационно обслужване в последните две години. Поискахме и справка за договорите за рекламно медийно отразяване по европроекти. (Виж въпросите и отговорите по-долу!)
Въпросите бяха изпратени съзнателно преди да е започнала предизборната кампания. До този случай от кметството винаги са отговаряли на нашите питания в рамките на ден-два. След тези въпроси обаче последва тишина. Минаха 7-8 дни и ние напомнихме за въпросите. Беше ни обяснено, че имейлът не е пристигнал. Изпратихме го отново и проверихме специално – пристигнал е. Мина нова седмица – нищо. След още една  седмица напомнихме пак. И така мина месец.  
Днес получихме от пресцентъра писмо, в което вместо да ни дадат справка за договорите за информационно обслужване, от общината ни насочват да прочетем общинския сайт. А за рекламата на европроектите на кметството да се обърнем към Агенцията за обществени поръчки или към Информационната система за наблюдение и управление на министерски съвет. (?)  
Какво пише на страницата на общината, ние сме проверили отдавна. Там са огласени договорите с печатните медии, защото законът задължава общините да публикуват своите наредби и решенията на ОбС в поне един местен и един национален вестник. Процедурата е чрез обществена поръчка и в това действие всичко си е точно.  Кметството на Добрич е сключило договор с "Издателство Стандарт" ЕАД на стойност 111,22 лева и с двата местни вестника. "Добруджанска трибуна" е поела да публикува нормативните актове срещу 4 050,00 лева, а "Нова добруджанска трибуна" получава за това 3 375,00 лева. Сумите са без ДДС.
Извън тези обществени поръчки обаче община Добрич сключва от доста години и други договори. Става дума за пряко договаряне с местни и национални електронни медии – агенции, радиа, сайтове. В тези сделки няма обществена поръчка, а сумата е по решение на кмета. Точно тази информация общината отказа да ни предостави. Защо ли? Ами защото ще стане ясно, че с парите на данъкоплатците общината издържа частните медии. Че вероятно договорите са сключени за реклама на дейности, които са субсидирани от държавата. И най-важното – ще стане ясно, че гражданите на Добрич нямат информиран избор.
Схемата тук е публично известна – за да съществуват, местните медии разчитат на пари от общинските бюджети. А за да има непрекъснат приход от общински пари, медийните босове изискват от своите подчинени да търсят само един глас – гласът на общината. Което си е обикновен феодализъм.  
Тази порочна схема е наложена в България вече от доста години. В национален мащаб си имаме медийни олигарси, които диктуват какво може и не може да се каже на обществото. В местен план ролята на олигарсите е заета от общините. Но, ако в първия случай има вратички, с които може да бъде заобиколен законът, то във втория тази опция липсва. Общината е длъжна да обяви всички договори за медийна реклама – преки, непреки, по кой закон е разрешила това, какви суми са плащани. Това са публични пари, за които кметството ни дължи отчет.
Бележник напомня, че свободата на словото е изначална свобода –  свобода на всички свободи. Без свобода на словото демокрацията е невъзможна. Ние ще продължим да питаме и отново ще зададем същите въпроси. Този път чрез Закона за достъп до обществена информация.  

Въпрос на Бележник:
 

С кои местни и национални медии община Добрич е сключила договори за информационно обслужване през 2015-та и през 2014-та  година? На каква стойност са договорите?
Отговор на община Добрич:
За осъществяване информационната политика на Община град Добрич и необходимостта от публикуване на наредби, заповеди, обявления, съобщения и др. на Община град Добрич и документи на Общински съвет във връзка с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за приватизация и следприватизационен контрол,и други вътрешно нормативни актове са сключени договори с местни и национални медии след процедури по закона за обществените поръчки, които са публикувани в сайта на общината www.dobrich.bg – рубриката обществени поръчки – профил на купувача.    
Въпрос на Бележник:
С кои местни и национални медии община Добрич е имала и има договори за рекламно отразяване на европроекти през последните четири години?
Отговор на община Добрич:
Община град Добрич като бенефициент по оперативните програми, финансирани с европейски средства е длъжна в рамките на бюджетите на проектите да включва средства за дейности по визуализация и публичност. Този ангажимент е на база насоки на кандидатстване и на договори за безвъзмездно финансиране. В рамките на тези дейности Общината е необходимо да организира: начална, крайна пресконференция, да възложи изработка на билбордове, информационни табели и брошури, банери, винили и да публикува информация в печатни и други медии. На тези информационни материали задължително общината публикува базова информация, която касае име на проекта, номер на договора за безвъзмездно финансиране, стойност на проекта, партньори бенефициент, лога на оперативните програми. И всичко това е съобразено с наръчниците за визуализация на програмите. За избор на изпълнители по тези дейности община град Добрич прави възлагане по Закона за обществени поръчки. Всички те са минавали и предварителен контрол от съответния управляващ орган.
Договорите с изпълнители за абсолютно всички дейности по проектите, реализирани в рамките на четирите години са публични и може да ги намерите на сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и на Информационната система за наблюдение и управление на министерски съвет.   

Коментари  

+5 #1 обективен 16-10-2015 04:43
Както винаги въпросите остават без отговори.12 години кметицата си имаше община,време е общината да има кмет.Надявам се този път разумът да надделее над простотията,посредствеността и най-вече над безпардонното ни ограбване!
Цитиране