Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 15:39:30

Забележник

Някой в община Добрич продължава да твори стъкмистики и да отчита успехи

Докато в цяла Европа туристите всяка година намаляват застрашително, то в община Добрич те се увеличават неимоверно. Това показват ежегодните кметски отчети за ръста на туристопотока. Така в началото на 2015-та година тогавашната кметица Детелина Николова отчете пред ОбС, че туристите в града са нараснали с цели 33 процента. Тази година в докладната записка на кмета Йордан Йорданов от 29.03.2016 г.,  пише, че "туристопотокът се е увеличил с 18 процента".
Принципът на създаването на една докладна записка е следният – служител подава информация на ресорния зам.-кмет. Той пък пише отчет въз основа на подадената му информация. Накрая докладната отива при кмета и той я представя пред ОбС.  
Дали посочените два отчета са творение на един и същ човек, ние не знаем. Видно е обаче, че почеркът е мнооого еднакъв – винаги има възход, и винаги липсват доказателства. И в миналия доклад, и в сегашния не е посочена базата, на която са направени изчисленията. Няма графика, онагледяваща ръста или намалението в годините, няма и бройки, съобщаващи за движението на туристите, за пазарния дял на различните националности и отражението на всичко това при местния бизнес. И в двата отчета вместо доказателства има описание на дейности на общината и на проекти, които нямат общо с темата. И най-важното – и в двата отчета винаги е посочена само сумата за размера на приходите от туристически данък от предходната година. А през изминалата 2015-та година приходите са... 35 350 лева.
Както е добре известно, броят на туристите в определено населено място се изчислява на базата на броя на нощувките. Те пък се изчисляват на базата на туристическия данък, който се спира от всяка нощувка. Преди месец Бележник поиска от община Добрич справка за приходите от туристически данък в общинския бюджет през последните пет години. Виж тук. Оказа се, че постъпленията от нощувки намаляват всяка година. Припомняме ги отново!

Приходи от туристически данък, постъпили в община Добрич:

2011 г. – 35 605 лв.
2012 г. – 57 328 лв.
2013 г. – 35 987 лв.
2014 г. – 37 207 лв.
2015 г. – 35 350 лв.

Въпреки счетоводните данни, налични в кметството, някой там усърдно стъкмява отчети с неспирен възход. И положителните резултати от работата на общинската администрация продължават да текат като един пълноводен поток, точно както пишеше в основния икономически закон на социализЪма. Е, при при Детелина Николова ръстът на туристите беше главоломен. При Йордан Йорданов увеличението е наполовина по-малко. Преустройване, братя и сестри!