Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:58:21

Забележник

Кметът, който зачита, но не изчита и кметицата, която никога не решава сама

Откриването на депотоОткриването на депотоЗащо има нарушения в процедурата по изграждане на депото край Стожер, а няма да има наказание? Този въпрос вълнува от известно време и с абсолютно основание  жителите на Добрич. Припомняме, че Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"  (ОСЕС) констатира пропуски в процедурите за възлагане на обществените поръчки и наложи на община Добрич финансова корекция от 4,18 млн. лева.
Хронологично:
Депото за битови отпадъци беше изградено по ОП "Околна среда 2007-2013 г", за да бъде експлоатирано от девет общини, но с водещ партньор община Добрич. Общата стойност на проекта е 38, 877 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36, 933 млн. лв., от които 85%, в размер на 31, 393 млн., са от Европейския фонд за регионално развитие, а 5, 54 млн. са съфинансирани от държавния бюджет. Собственото участие на деветте общини партньори е 1, 943 млн.  Съоръжението беше открито официално през март 2015-та година от премиера Бойко Борисов.
През февруари 2016-та община Добрич получава писмо от МОСВ, че Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" е препоръчала да бъдат наложени финансови корекции за над 4 млн. лв. Става дума за две санкции от по 25%, наложени върху две дейности с мотив, че не са спазени сроковете за въвеждане на дейностите.
През август м.г. кметът съобщава пред журналисти, че обжалва санкцията в съда. Което би следвало да означава, че има основания размерът на глобата да бъде оспорен.
През октомври, по време на среща на Националното сдружение на общините в курорт Албена, вицепремиерът Томислав Дончев коментира и "общия проблем с финансовите корекции от изминалия програмен период". Той признава, че за някои общини темата е болезнена, защото, въпреки че корекциите не са много на брой, на места размерът им е "унищожаващ". "Искрено се надявам през 2017-та година да можем да затворим старите, в много отношения несправедливи корекции от преди две години.", заявява Дончев и съветва кметовете при наложени корекция през втория програмен период да си търсят правата по съдебен ред. От изявлението на вицепремиера става ясно, че размерът на санкциите е по-голям от нарушенията, но това било направено с дисциплинираща цел. Дончев обаче говори по принцип.
Каква точно е ситуацията с депото в Стожер, и дали и в този случай санкцията е прекомерна, трудно може да се разбере от последващите общински изявления.    
На кметска оперативка в началото на януари т. г. кметът на Добрич Йордан Йорданов съобщава пред журналисти, че на 31-ви август подал нещо "като сигнал" в Окръжна прокуратура. Тогава градоначалникът внесъл в държавното обвинение окончателния доклад от ОСЕС, който "констатирал определени неточности или пропуски" в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Четири месеца по-късно Йорданов получил резултатите от проверката.
Йордан ЙордановЙордан Йорданов"Само ще ви зачета какво гласи това постановление, тъй като не можем да го оповестим абсолютно цялото", казва кметът по време на оперативката и започва със запъване да чете прокурорското решение.  Виж тук. Защо не е може да бъде оповестено абсолютно цялото постановление, кметът не обяснява. Не уточнява и какво е искал от прокуратурата. А от прочетеното прокурорско решение пък се разбира, че обвинителите намират за безспорен фактът, че има нарушения. (виж решението по-долу) Не е открит обаче умисъл за извършването им, поради което нарушенията не могат да бъдат с категоричност определени като престъпление. Самият кмет обаче очевидно не е наясно какво е прочел, защото след като изчита решението, изрича: "Ето, поисках проверка, направена е, и констатацията е, че към момента не могат да установят нарушения". Преди това патетично възкликва: "Вярвам на прокуратурата!". Виж тук.
Така поднесена, историята логично предизвика вълна от недоволство. Как може да има нарушения, а да няма виновни, бунтуват се гражданите. Това беше и причината да се поразровим отново.
Какво е известно дотук?
Известно е, че докладът на ОСЕС е установил "пропуски или неточности", заради които е наложена санкция от над 4 млн. лева. Прокуратурата е извършила проверка и е установила нарушения, които не могат да бъдат квалифицирани като престъпления. В конкретния случай обвинението е търсило има ли длъжностно престъпление. Това означава, че в нарушенията трябва да бъде открит умисъл, който да доведе до нечия облага. Не е доказан умисъл, което означава, че не може да бъде повдигнато обвинение по НК.
Какво остава неизвестно?
Дотук неизвестни са два момента. Първо, дали нарушенията са съизмерими с огромната санкция. И второ – защо за лошото изпълнение на административно задължение, не е потърсена отговорност по административен ред? Защото административните нарушения също включват вредност и опасност, макар и не в толкова голяма степен,  както при престъпленията.
На първия въпрос няма как да отговорим, защото нито кметът смята за необходимо да оповести преписката, нито пък самата прокуратура е огласила (публикувала на сайта си) постановлението, предизвикало голям обществен интерес.
За да намери отговор на втория въпрос, Бележник направи свое проучване. И ето какво се оказа: Възложител на проекта за депото е община Добрич, представлявана от тогавашния кмет Детелина Николова. Бившата кметица е сложила своя подпис, но след като е приела препоръката на специално създадена за целта комисия. Така отговорността е станала колективна, а виновността по закон е само лична. Да не говорим, че трудно може да се открие умисъл в едно колективно начинание. Според наши източници практиката на Николова с комисиите е отдавна и е пренесена и в областната управа.
Дали номерът с комисиите е пробиваем, оставяме да кажат юристите. Но със или без тяхното мнение, бремето на 4-те милиона остава. И зачитанията и патетиката не го разтоварват. Необходим е ясен и точен отговор след прочитане на цялата преписка. А към информацията, която настоящата местна власт дължи на обществото в Добрич, можем да прибавим и един обещан, но неосъществен от Йорданов общински одит. Защото липсата му означава манипулация!    

Ето пълния текст на прокурорското решение:
"Безспорно е, че при извършения одит община Добрич е била санкционирана затова, че при проведена открита процедура по ЗОП са били нарушени разпоредбите на член 64 и член 28 от ЗОП. От друга страна обаче в хода на проверките не се установи наличие на умисъл в действията на членовете на комисията, провела настоящата обществена поръчка. Предвид на което, деянията им в случая са наказателно несъставомерни. Това е така, тъй като, за да е осъществен престъпен състав на длъжностните престъпления, визирани в разпоредбите на член 282 от НК, е необходимо да е налице специална цел в действията на съответното длъжностно лице, а именно, да набави облага за себе си или за другиго, както и да нанесе на някого вреда. В конкретния случай, предвид колективния характер на проведената процедура по ЗОП, както и при осъществения строг контрол от страна на АОП, не би могло с категоричност да се приеме, че от страна на някои от длъжностните лица, както и контролиращите такива, е налице умишлено нарушаване на разпоредбите на посочените разпоредби от специален закон, което да е сторено със специална цел да набави за другиго облага, или да нанесе съответната за общината вреда."

Коментари  

+8 #3 чичо 22-01-2017 12:02
Подлъгаха ни, че били реформатори, реформи щели да правят!...
Цитиране
+6 #2 Niki 20-01-2017 17:53
Скоро,ще е в панделата този боклук!!!
Цитиране
+8 #1 обективен 20-01-2017 13:27
Не считам,че случая е приключен и трябва да се примирим.Случаят е сходен с пловдивските обществени поръчки и там пловдивските прокурори замитаха далаверите на кмета,но софийските решиха друго.Освен това всяко прокурорско постановление на окръжният прокурор подлежи на обжалване.Така,че да не си въобразява Йорданов,че ще отбие номера.
Цитиране