Петък, 1-ви декември 2023 г. | 21:03:59

Пресечки

Шефът на ВиК обичал водното дружество като жена

Рокерството е другата любов на Димитър РадушевРокерството е другата любов на Димитър РадушевУправителят на ВиК Добрич инж. Димитър Радушев разпространи до медиите едно почти интимно обръщение. В него той изповядва, че обичал предприятието ВиК като жена, независимо от възрастта й и от болестите й. След това продължава с разказ за проблемите с членовете на семейството ВиК. Как заварил дружеството с неплатени осигуровки за 1 208 000 лв, с неплатено ДДС в размер на 135 000 лв., с неизплатени заплати на служители в размер на 871 000 лева и запор на всички банкови сметки.
Как Административният директор на фирмата Яна Янева, която отговаря и за връзките с обществеността, получавала 4 хиляди лева заплата. Янева не пожелала да даде ключ за касата на фирмата и се наложило да викат касоразбивач. Подробно е разказано за липсващата документация, споделени са и подозренията за причините.
Изповедта на Радушев е разпространена дни преди да бъде сменен от поста управител на ВиК. За негов приемник гласят един от бившите шефове на водното дружество – инженер Петър Калчев.
Бележник публикува без редакторска намеса писмото на настоящия началник инж. Радушев:
"Да обичаш предприятие като ВиК Добрич е като да обичаш жена. Това че тя вече е поостаряла, станала е леко флегматична, възпълничка не е причина да спреш да я обичаш. Ако тя ти лежи на сърцето нищо друго няма значение. Но ако тя е болна, то тогава ти я обичаш дважди, та и трижди по силно.
Винаги съм смятал , че онова което се случва в едно семейство интересува само членовете на семейството и излишното афиширане на събитията не е в интерес на никого, но едностранното излагане на неверни данни в последните дни по адрес на случващото се във ВиК ме накара да дам едно кратко описание на моментната картина.
На 11.11.2014 заварих ВИК Добрич с девет месеца неплащани осигуровки на стойност 1 208 000 лв, неплатено ДДС в размер на 135 000 лв, в следствие на което дружеството е под 100 % запор от НАП на всички банкови сметки. Поради наложените запори ВИК не може да извършва плащания нито към основния си кредитор, нито за заплащане на ел. енергия, нито на контрагенти.
Имаше натрупани неизплатени заплати на служители в размер на 871 000 лв.
ВИК бе с безкрайно раздут щат с фиктивни длъжности, но обърнете внимание всички ВИК инженери са уволнени. В период в които над 100 души от предприятието получават минимална работна заплата от 320 лв, лицето Яна Янева - Мениджърът Връзки с обществеността и Административен директор, получава 4 000 лв. заплата. В същото това време Мениджърът връзки с обществеността той и административен директор се обучава за сумата от 102 хил лв /почти толкова колкото е дължимия ДДС/във Фирма, която не желае да ни даде информация, нито за периода, нито за тематиката на проведеното обучение
В деня , в който започва проверката на документоналичието, Яна Янева изчезва и до ден днешен „боледува" вече три месеца, и тъй като отказва да отключи касата с документи се наложи да повикаме лицензиран експерт касо - разбивач и в продължение на 45 дни комисия описва откритите документи. Установихме липса на официалната кореспонденция за 2013 и 2014 г. Установихме липсващи документи касаещи търгове по ЗОП, също така и офертите подадени от участниците липсват, за което подадохме сигнал до ДАНС и прокуратура. Натъкнахме се на договори с наши партньори и контрагенти, чиито имена няма да спомена от бизнес съображения, които са в явен ущърб на дружеството, единия от които е с 5 годишен срок – общо ущърб 750 000 лв, друг в 1 г. срок в ущърб 550 000.лв и т. н.
Част от приходите за 2013 /при управлението на Радослав Русев/ биват счетоводно преместени като приход за 2014 година и въпреки всичко годишния счетоводен отчет показва 7 млн лв загуби. Подозирам умисъл в отчитането на големите загуби за периода август 2013 –ноември 2014 с цел декапитализация и умишлен фалит на ВИК Добрич.
От момента на издаването на министерската заповед за смяна на управителя Юлиян Иванов до момента на вписването на Димитър Радушев в Търговският Регистър са платени над 300 хил лв по договори в ущърб на ВИК, но нито един от тях за осигуровки, ДДС или ел. енергия.....40 000 лв са платени за програмни продукти, които са на светлинни години назад от използваните в момента във ВиК.
Енергоемкостта на 1 куб м. вода е нараснал с 30 %, което струва на дружеството 620 хил. лева.
Ненавременно изпратения доклад по щетите в следствие бедственото наводнение изхвърля ВИК от списъка за финансово обезщетение...
Всичко това не обезкуражи, а по-скоро амбицира екипът на ВИК който изработи една строга оздравителна програма и прави всичко за да я въведе.
За три месеца от управлението на новия екип ВИК не дължи просрочен ДДС
Всички заплати на работниците се изплащат в срок и ще бъдат изплащани в срок за в бъдеще.
ВИК плаща всички осигурителни вноски плюс част от старите, натрупани задължения по споразумителен план.

Наваксваме с просрочията си към основните кредитори.
Със съдействие на МРРБ и областна управа ускоряваме работа по въпросите със собствеността на активите на ВИК.
Специални благодарности на НАП за разбирането при сключването на споразумителните планове.
Проведени са разговори с енергиен доставчик и елекро-разпределително дружество с които също срещнахме разбиране.
Има интерес от Банки по повод прилагане на оздравителната програма, която вече сме задействали с наши средства и усилия.
Също така благодарим и на МРРБ в лицето на Министър Лиляна Павлова и Зам. Министър Николай Нанков за подкрепата относно бъдещото развитие и оздравяване на ВИК Добрич, свързано със стабилизационната оздравителна програма на екипа на ВиК."