Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 15:03:12

Пресечки

Пиарката на кмета на Добрич има вила, но живее като крайно нуждаеща се в общинско жилище, което купува

Галина МитковаГалина МитковаПиарката на община Добрич Галина Миткова живее 7 години в общински апартамент, въпреки че е собственик на вила. През октомври миналата година, в един и същ ден Миткова дарява вилата на майка си и подава молба в кметството за покупка на общинското жилище. След това кметът Йорданов назначава комисия, която одобрява искането на пиарката, а общинският съвет гласува продажбата на имота с пълно единодушие.
Галина Миткова Тодорова е началник на канцеларията на кмета на Добрич и пиар на общината от ноември 2015 година. Общинското жилище, в което са настанени тя, съпругът й и синът й, се намира в идеалния център на Добрич. Дадено е на фамилията през 2001-ва година през мандата на кмета Лъчезар Росенов. По думите на самата Миткова, получила е апартамента като крайно нуждаеща се. По това време тя е начинаещ репортер в радио Добруджа, а мъжът й е миньор в мина "Оброчище". Към момента на сключването на договора тричленната фамилия Тодорови е отговоряла на условието в общинската наредба, според което кандидатите за настаняване не бива да имат "друго  жилище, вила, 1/3 или повече идеални части от имоти, годни за постоянно обитаване или ползване на територията на община град Добрич и страната". Този критерий е изпълняван до 17 септември 2010 год. Тогава съпругът Ивайло Йорданов Тодоров купува от Симеон и Юлка Колеви имот в местността Гаази баба. Става дума за терен от 500 кв. м. плюс вилна сграда от 42 квадрата. Покупко-продажбата е отразена в том 21 на имотния регистър, под номер 159 от 2010 г. Според правилата за настаняване в общинско жилище, Съпругът Ивайло ТодоровСъпругът Ивайло Тодоровползвателите трябва всяка година да подават декларация, в която да декларират, че нито заявителят, нито останалите членове на семейството, настанени в жилището, са извършвали сделки с недвижими имоти. Като получат декларацията пък общинските служители задължително трябва да сверят данните с описите в имотния регистър. Ако се окаже, че ползвателят е придобил собствен имот, той трябва да напусне жилището. Какво точно е декларирала Галина Миткова, не знаем. Известно е обаче, че от момента на покупката семейството живее и на двете места – и във вилата, и в общинското жилище. По ирония на съдбата към датата на новата имотна придобивка, Миткова вече работи в Пътно управление и отговоря за сигурността на информацията във ведомството.
А от ноември 2015-та година, след като Йордан Йорданов спечели местните избори, Галина Миткова е назначена за началник на канцеларията на кмета и пиар на общината. Общинарката не крие от колегите си, че живее на две места – в апартамент и във вила. Според източници на Бележник нерядко шофьор на общината я води до вилата. Задължението да попълва годишни декларации, че не е собственик на друга сграда, не е отпаднало обаче. В края на втората година от мандата на Йорданов, пиарката решава да си купи общинското жилище. Справка от Агенцията по вписванията сочи, че на 11.10. 2017 година съпрузите Галина и Ивайло даряват вилата и прилежащия й терен на Веселина Стойчева Митева. Жената живее в село Красен, майка е на Галина и тъща на Ивайло. Още същия ден в община Добрич е внесено искане за купуване на общинското жилище. Документът е подписан от Галина Миткова Тодорова, заведен е с вх. № 94Г-00-524/11.10.2017 г.  и е за покупка на апартамент 38 на ул. Кирил и Методий, № 3, бл. МИР 1, ет. 8.
Ден по-рано, на 10.10.2017 г., кметът Йоданов е назначил комисия, която да разгледа писмените искания за закупуване на общински жилища. До 13 ноември в общината постъпват 8 искания. От тях комисията одобрява 7, защото едно не отговаряло на изискванията. Молбата на Галина Миткова обаче е сред одобрените.
След това зам.-кметът Елка Димова внася в ОбС докладна за продажба на 7 общински апартамента. "Постъпили са искания от граждани, настанени в общински жилища, за закупуването им, по реда и условията на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд", пише в докладната на Елка Димова. Искането на гражданката Галина Миткова Тодорова е под №4. Димова предлага апартаментът с площ от 47,390 кв. м и маза от 4, 29 кв. м. да бъде продаден за 31 330 лева. На сесията, състояла се на 28 ноември 2017 г., предложението е прието с 36 гласа "ЗА", и нито един "Въздържал се" или "Против".

Галина Миткова пред Бележник: Не е вила, а 500 квадрата лозе!
С пиарката и шеф на канцеларията на кмета Миткова се свързахме в неделя преди обед. След като обяснихме, че правим разследване, Миткова отказа да говори без документи и поиска време, за да си намери настанителната заповед. 10 минути по-късно сама звънна по телефона
– Откога Галина Миткова и нейното семейство са настанени в общинско жилище?
– От 2001-ва година. Настанителната заповед е издадена от тогавашния кмет Лъчезар Росенов.
–  По силата на какъв парагреф сте настанена? Като социално слаба ли?
– Не, като крайно нуждаеща се, не съм била социално слаба. По тогава действащата наредба, не съм си проверявала параграфа. Той е стандартен. отговарям на определени критерии – липса на собствено жилище и проверките, които бяха извършени от тогавашната администрация – къде живея, колко членно ми е семейството...
– Наемите вероятно са били различни във времето. На каква сума беше последният наем?
– Около 60 лева беше последният наем.
– Защо след като през 2010-та година сте си купили вила, сте останали в това жилище?
– Не съм си купувала вила. Според наредбата на общината може да се притежава имот, който не е за жилищни нужди, като лозе.
– Няма такава наредба.
– Как да няма такава наредба? Вижте, аз на всеки три години съм преподписвала анекс. Като последния анекс, който съм подписвала беше през 2015-та година, месеца не си спомням, но беше определено преди настоящия мандат. Преподписва се анекс и се проверяват всички имоти и възнаграждения, които притежава съответното лице. Аз и тогава отговарях на условията в наредбата на общината и на имота.. без годна за живеене постройка.
– Според имотния регистър съпругът Ивайло Тодоров е закупил това жилище от семейство Колеви
– То не е жилище!
– Е, вила е!
– 24 квадрата постройка, но не е жилище.
Ами в регистъра пише 42 квадрата вила, но няма значение. Става дума за вила. В наредбата е указано, че...
– (Прекъсва ме) Не, не става сума за вила. Става дума за постройка от 24 квадрата и 500 квадрата дворно място.
Ами разберете се с агенцията по вписванията, защото документите говорят съвсем друго нещо. Според тях сградата е от 42 квадрата, а мястото веднъж е писано като 500 квадрата, втори път като 580. При всички случаи обаче не отговаря на изискванията на наредбата за настаняване в общински жилища. Би следвало още тогава да бъде декларирано и да не сте в това общинско жилище.
– Винаги съм декларирала имуществото, което притежавам, иначе нямаше да ми преподписват анексите.Не зная с какъв документ разполагате, не мога да го коментирам.
– А по какви причини в деня, в който подадохте искане за покупка на жилището, въпросната сграда е дарена на майка ви?
–  Няма конкретни причини, майка ми се грижи за мястото и това е единственото основание.
– И вие вече не живеете на това място?
– Не, не живеем на това място. Разговаряте с Галина Миткова Тодорова, която вече има собствен апаратамент от 47 квадрата на улица "Кирил и Методий".
– Добре, значи всичко е правомерно и няма измама? И всяка година в декларацията е попълвано, че Галина Миткова притежава тази вила?
– В коя декларация?
– В декларацията за имотното състояние, която трябва да се попълва всяка година.
– В тази декларация аз съм си попълвала коректно собствеността, всичко, всяка година.
– И пише за наличието на тази вила – сграда?  
– За сградата казвам, че там има 500 квадрата лозе.
– Ама там има и сграда?
– Да, има сграда.
– А защо този имот беше дарен в един и същ ден с..
– (Прекъсва) Не разбирам какво ме питате!
– Да, мисля, че няма какво повече питам. Благодаря за отзивчивостта
– Хубав ден!

Коя е Галина Миткова
От трудовата й биография е видно, че след като работила два месеца във в. "Изберете", е постъпила като репортер в радио Добруджа. 4-5 години по-късно става пиар на  Областното пътно управление, а от 2015-та година е шеф на канцеларията на кмета на Добрич. Гугъл не изкарва нито един текст, писан от Галина Миткова. Името й обаче нашумя в публичното пространство, след като кметът Йорданов я назначи в управата на водния цикъл срещу хонорар от 46 035 лв. Пак по това време се разбра, че  община Добрич е съобщила за поръчките за водния цикъл на неизлизащия от 6 години в. "Пари". А Галина Миткова е служителят, който отговаря за публичността на проекта.
 
Из Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. Поне един член от семейството/домакинството е български гражданин с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

2. Не притежават жилище, вила, 1/3 или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич и в страната.

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, 1/3 или повече  идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община град Добрич и в страната.

4. Не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти в страната.

5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Общината.

6. Не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 5000 лева в налични парични средства по влогове, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, МПС, земеделски земи и други основни и оборотни средства.

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан средно месечен доход на семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството и изчислени въз основа на данни от НСИ.

9. Не притежават дялово участие в търговски дружества и кооперации.

 

Чл. 7.    /1/ Семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.    

/2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

1. Трите имена на заявителя,  членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

2. Данни за имотното и материалното положение на семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

3.  Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

 /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/:

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2.

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

4. Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти през последните 10 години на територията на Община град Добрич, а при необходимост и от други населени места.

5. Копия от договори за  наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне.

6.  Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

7. Копия на документите за собственост, когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им.

            /5/ Декларацията по ал. 2 се подава от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството.

Коментари  

-8 #4 Petar 12-07-2018 05:38
Pozdtavlenia I ot men za chudesnia material.Zialata haika izmamnizi,van ot Obhtinata .Chudovihtno bezzakonie i zinizam!
Цитиране
-4 #3 Атанасов 10-07-2018 21:51
Поздравления за уникалния разследващ журналист.Браво!Така се прави.Другите да се учат.Аз ,честно казано отдавна съжалявам,че гласувах за кмета Йорданов.
Цитиране
-9 #2 Стъки 09-07-2018 15:39
Безобразията в общината са без край. Видимо гореспоменатите са крайно нуждаещи се от незабавно изритване.

Поздравления за публикацията!
Цитиране
-6 #1 ivan 09-07-2018 15:18
Bravo,Uliana!Horata triabva da znaiat za kradzite podli mizernizi ot Obhtina Dobrich I smehnoto I vredno kmetche
Цитиране