Сряда, 29-ти май 2024 г. | 17:46:19

Пресечки

Кметът на Добрич твърди, че платил 2,8 млн. за корекцията, две министерства не потвърждават това

Каква сума е изплатила община Добрич по наложените две финансови корекции на проекта за депото в Стожер? Този въпрос зададохме на община Добрич и на две министерства – финансовото и екоминистерството. Припомняме, че става дума за тези две прословути корекции на стойност 4, 069 млн. лв., които послужиха за оправдание за всичко неслучващо се в Добрич, а накрая бяха отменени от съда.
Питането до община Добрич беше направено по Закона за достъп до обществена информация. В отговор кметът на Добрич написа, че общината е изплатила 2 854 87,43 лева, като документира това с две платежни до общини и едно писмо на МФ. Заради неясната връзка между изпратените платежни и корекцията, зададохме същия въпрос на финансовото министерство. Оттам не потвърдиха цялата сума, заявена от кмета, и се наложи да питаме и МОСВ, които са принципал на Управляващия орган на програмата, финансирала депото. За да бъдем абсолютно коректни, всяко питане до министерствата придружихме и с копие от отговора на община Добрич по темата.

Ето какво се получи в резюме:
1. Община Добрич твърди, че е изплатила по корекцията общо 2 854 87,43 лева:  
– 1, 280 314 млн. лв на Тервел
– 468 756 лв. на община Добричка (селска)
– 1 105 805 лв., които МФ прихванало от целевата субсидия
2. От МФ потвърдиха само, че са спрели 1 105 805 лв.
3. От МОСВ отговориха, че бенефициентът не дължи нищо, защото сумата за двете корекции е иззета от общата сума по окончателното искане и закрита. Община Добрич обаче не е възстановила 1 431 912,94 лв.

Детелина Николова, премиерът Борисов и екоминистър Василева откриват депото в СтожерДетелина Николова, премиерът Борисов и екоминистър Василева откриват депото в СтожерКаква е историята и откъде идват тези разминавания?
Депото за битови отпадъци край Стожер беше изградено през 2015 г. по програма за опазване на околната среда. Съоръжението обслужва девет общини, но проектът беше ръководен от община Добрич в качеството й на водещ партньор. Общата стойност на инвестицията е 38,877 млн. лв.  От тях 85 процента са безвъзмездни от еврофонд, останалите пари са държавни плюс собствено участие на деветте общини партньори.
Проектът беше реализиран в мандата на предишния кмет Детелина Николова, но уточняванията по изразходваните средства и разплащанията продължиха и в мандата на следващия кмет.
За да покрие разходите по време на изграждането на обекта община Добрич получава аванс от 5 105 805 лв. под формата на временен безлихвен заем от ФЛАГ. В края на 2015-та държавата признава и възстановява 4 млн. от авансовия кредит.  
През януари 2016-та, два-три месеца след като кметът Йордан Йорданов встъпва в длъжност, в общината пристига  известие, че са открити пропуски в процедурите за възлагане на обществените поръчки за депото. По тази  причина Изпълнителната агенция, одитираща средствата от ЕС, е препоръчала на МОСВ да бъдат наложени две финансови корекции. Едната е в размер на 3 890 123,33 лв, а другата е за 179 668,50 лв. Писмото, изпратено до кметството, е уведомление за намерения и няма данни да са направени възражения, пише по-късно в съдебното решение. От медийните съобщения пък е видно, че вместо възражение кметът Йорданов свиква пресконференция и обяснява каква угроза тегне над бюджета на общината.
Йордан ЙордановЙордан ЙордановВ края на април 2016-та в община Добрич пристига писмо от Управляващия орган на програмата, в което се съобщава, че е приключил документално процесът по установяване на разходите по проекта за депото. Сумите за наложените корекции са иззети от окончателното искане и закрити. След счетоводната операция е намален размерът на установените документално (верифицирани) разходи. Казано просто – не са признати всички разходи и по тази причина държавата отказва да възстанови на общината остатъка от авансовия заем, възлизащ на 1 105 805 лв.
Какво прави кметът Йорданов? Ами кметът пуска жалба до съда, в  която, "без конкретни съображения" има разнообразни искания, сред които искане решението на УО да бъде обявено за нищожно (?), а актът да бъде спрян. Искането за спирането на акта е  оставено без уважение, а производството е спряно до изчакване на тълкуване. В публичното пространство липсват съобщения за тези действия. За сметка на това местните медии са засипани с кметски изявления за лошото наследство, което слага прът в дейностите на общината. Въпреки че става дума за административни нарушения, Йорданов решава да криминализира ситуацията и внася сигнал до прокуратурата.
В разгара на словесните пукотевици две общини партньори – Тервел и Добричка (селска), внасят в община град Добрич искане да им бъдат изплатени парите по направени разходи за депото. Тервел си иска 1,280 314 млн. лв, а Добричка община – 468 756 лв. Тези суми нямат връзка с корекцията.
"Ние имахме ангажимент да направим пътя до обекта и електрозахранването. Тези 468 хиляди не са единствените пари, които са ни възстановили. Те обаче представляват окончателните плащания", обясни пред Бележник кметът на община Добричка Тошко Петков. "Нашата община тегли междинен кредит, за изграждане на претоварна станция, после от Добрич ни го възстановиха. Едновременно правиха проверки навсякъде – Добрич, Балчик, нас... Ние нямаме финансова корекция", разказа кметът на Тервел Живко Георгиев.
От проведените заседания по време на изграждането на депото е видно, че община Добрич има намерение да плати на двете партньорки от приходи от такси. Как точно са се стекли обстоятелствата с приходите в хазната на град Добрич не знаем. Налице са обаче публичните изяви на кмета, които внушават, че има голяма финансова драма заради наложените корекции. И на 20 септември 2016 г. Йорданов иска от ОбС разрешение за безлихвен кредит от ФЛАГ в размер на 1 760 618 лева.
Особено интересни са мотивите за искането за кредита. В докладната кметът съобщава, че финансовото състояние на общината е затруднено, защото има задължения – МФ не е възстановило  1,105 млн. от авансовия заем за депото, а заради прихванати нередности и корекции по проекта община Добрич трябва да изплати 1 422 718,49  лева. И освен всичко това общината трябва да се разплати и с двете партньорки. Така съобщени, фактите определено нагнетяват напрежение. В действителност обаче ситуацията е следната  – МФ наистина не е възстановило остатъка от аванса, но община Добрич е решила да не погасява кредита. Искането за доброволно плащане от ОПОС пък е просто покана и пари също не изплащани. На практика бюджетът не е натоварен с корекциите, но би могъл да бъде натоварен поради заявените мотиви. След заявеното от кмета ОбС дава разрешение да се тегли безлихвен заем с ежемесечни вноски от по 30 350 лева.
Пак през октомври, по време на годишната среща на НСОБ в Албена, вицепремиерът Томислав Дончев  коментира "общия проблем с финансовите корекции от изминалия програмен период". Той препоръчва на общините да заведат съдебни дела, защото  размерът на санкциите е по-голям от нарушенията. Въпреки, че корекциите се оказват проблем на доста общини, в Добрич неспирно се говори за корекцията като за  уникално бреме, натресено от предишното ръководство.  
В началото на 2017-та настоящият градоначалник свиква нова пресконференция, на която съобщава, че прокуратурата не е открила престъпление в проекта, защото в извършените нарушения няма умисъл. "Вярвам на прокуратурата!", патетично възкликва Йорданов. Тръгва вълна от недоволство към завещаното от Николова. "Има нарушения, пък няма наказания!", негодуват гражданите. Кметството спестява конкретика за следващите си действия, но в съдебното решение четем, че общината е оттеглила от съда някои искания, добавила е нова жалба и е привела нови доказателства. В преписката има и твърдения, че в проекта за депото няма извършени нарушения.
През април миналата година финансовото министерство  уведомява община Добрич, че заради непогасения остатък от кредита започва да прихваща от целевата субсидия дължимите 1,105 млн. Едва тогава Йорданов започва да пише до МФ и да моли да му бъде отпуснат безлихвен заем за покриване на просрочения дълг. От април до август той праща три писма до МФ. Молбите му не трогват никого и парите са спрени от субсидията. На извънредно заседание на ОбС на 10 октомври кметът на Добрич иска разрешение да сключи договор за краткосрочен банков кредит в размер на 1 280 805 лева, с който да покрие непогасения остатък от аванса и натрупаните около 175 000 лв лихви.  
Любопитното е, че мотивите в докладната са същите, както и при предния заем. Отново има разказ, че от 5-те милиона аванс за депото са възстановени 4 млн. и че заради корекции и нередности общината трябва да възстанови още 1 422 718,49 лв. с лихвите. Драматизмът обаче е засилен. Фактите, заявени при предната докладна, тегнат още по-зловещо, защото дългът към двете общини вече е представен като част от корекцията. Ето как звучи докладната от 10 октомври 2017-та: "поради наложена корекция и неполучено финансиране по искане за окончателно плащане", община Добрич е теглила заем, за да се издължи на партньорите от Тервел и Добричка. И пак по същите причини били останали задълженията към държавата по безлихвения заем, които са 1,105 млн. плюс лихвите. Разликата от предната докладна е, че МФ вече си е спряло непогасения кредит от целевата субсидия.   
Както вече посочихме, прихващането на сумите по корекциите е счетоводна операция. Единственото движение на "живи" пари става, когато МФ си спира 1,105 млн. лева. И нито МФ, нито МОСВ потвърждават връзка между корекциите и извършените плащания към Тервел и Добричка община. 
Заради наложените финасови корекции обаче се води съдебен спор между община Добрич и Управляващия орган на програмата. На 22 февруари т.г. кметът Йорданов свиква победна пресконференция, на която съобщава "огромния успех" на общината – съдът е отменил корекциите. "Глобата беше прът в колелата на политиките, които аз и екипът ми искахме да водим.", заявява градоначалникът. Всъщност съдът не е гледал по същество казуса. Четири от исковете на община Добрич са отхвърлени като недопустими. Докато се запознава с преписката обаче, Административният съд във Велико Търново установява, че управляващият орган не е проверил по собствен път нередностите, а абсолютно безкритично е пренесъл констациите на евроодита. И на 20 февруари т.г. съдът издава постановление за отмяна на корекциите като незаконосъобразни.
Месец по-късно пък разбрахме, че община Добрич въобще не е плащала исканите от ОПОС пари. Ето пълния отговор на УО на ОПОС, изпратен до Бележник чрез министерството на околната среда на 29 март 2018 г:  

"При окончателната верификация на окончателното искане за средства по проект на № DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" са прихванати следните нередности:
1. Нередност ОПОС/16/РР/280 по договор № ДР-93/13.06.2013г. в размер на 3 890 123,33 лв.
 2.  Нередност ОПОС/16/РР/281 по договор № ДР-107/04.07.2013г. в размер на 179 668,50 лв.
Тези суми са иззети (намалени) от цялата сума на окончателното искане и следователно не следва да се плащат от бенефициента, тъй като са закрити.
След приключване на процеса на верификация, бенефициентът следва да възстанови по сметките на ОПОС сумата от 1 431 912,94 лв. Към момента няма постъпили и възстановени средства от община Добрич, свързани с верификацията на окончателното искане за средства. Във връзка с това има регистрирана нередност ОПОС /16/РР/309.
Дължимата сума по авансовото финансиране на ДДС 6 е възстановена."  

Дали цитираните от нас разминавания ще станат обект на проверка от прокуратурата, предстои да разберем.