Петък, 1-ви декември 2023 г. | 21:06:09

Пресечки

Как община Добрич не спази собствения си план за действия при наводнение

Снимка: www.detelinazadobrich.bgСнимка: www.detelinazadobrich.bg"За община град Добрич са характерни наводненията, предизвикани от падането на обилни дъждове или интензивно топене на снеговете", пише в аналитичната част на плана за действия при наводнение на община Добрич, който е приет през 2008-ма и актуализиран през януари 2012 г. В него, освен анализ, има и мерки за предотвратяване на наводненията, които се финансират със средства от общинския бюджет. Виж тук! Документът е създаден заради изричното изискване на закона общините да разработят план за защита от всяка опасност, специфична за съответната територия.
Ето какви опасности са посочени в плана на Добрич: "В резултат на продължителни проливни дъждове могат да се затлачат водостоците по пътните съоръжения и градското дере, което ще  предизвика наводняване на големи  площи около дерето, повреди по пътните и тротоарни съоръжения, заливане на партерни етажи и избени помещения на жилищни и стопански сгради в прилежащата територия, съпроводено с човешки жертви, загуби на животни и материални ценности." Като рискови части са определени вилната зона в Гаази Баба, местността Алмалии и прилежащите на корекцията на река Добричка ниски райони на град Добрич – ТПК  "Свежест",  фирма "Бряст", ЖК "Иглики" и ДКЦ-2.
В документа има и хвалби: "Опитът от последните наводнения показва, че прогнозирането на проливни дъждове и снеготопене на регионално ниво дава положителен резултат за повишаване готовността на органите за управление и силите за реагиране при превенцията и ликвидиране на последствията от наводнение."
Както знаем, прогнозата за проливен дъжд в Добричко е от 17 юни. Положителният резултат е, че "на 19-ти вечерта е направена организация за уведомяване на всички живущи в пострадалите райони и е създаден кризисен център в зала Добротица." Твърдението е на кмета Детелина Николова по време на сесия на ОбС на 24 юни. Вероятно организацията по уведомяване е продължила доста, защото по данни на Бележник.бг практическото уведомяване на групи от хора започва в първия час на 20 юни, когато бедствието вече е настъпило в Добрич. Тогава са предупредени и евакуирани от полицията част от живеещите в района на автогарата. Хората, които живеят в рисковите според плана райони  ЖК "Иглики" и ДКЦ-2 обаче, не са предупредени и не са евакуирани.
Превантивните мерки за осигуряване на защита на населението са приоритет, пише в Закона за природните бедствия. В синхрон със закона, в плана на Добрич е написано, че непосредствено преди наводнението  трябва да се наблюдава нивото на водата, да се прочистват деретата от наноси и от затлачване на битови отпадъци, да се надграждат и изграждат диги. Ръководството на тези дейности се поема от кмета на общината. А за да започне да върши това, кметът трябва официално да предупреди за опасност. Въпреки че кметството е натрупало положителен опит от предните наводнения, предупреждение за опасност липсва. Първото официално съобщение на община Добрич е от 6 часа сутринта на 20 юни. Това е заповедта за обявяване на бедствено положение, която е огласена към 6.30 часа по радио Добруджа. По програмна схема обаче това радио има първа информационна емисия в 7.00 часа и слушателите му включват на съответните вълни в известното им начално време. Освен това, към 6 часа на 20 юни данните на  Енерго-про показват, че повече от 7 хиляди домакинства в Добрич са останали без ток. Според плана на общината за действия по време на наводнение пък, когато наводнението настъпи, трябва задължително да бъде изключено ел.захранването в съответните наводнени райони. Което по принцип означава, че когато бедствието вече е настъпило, няма как гражданите да научат от радио или телевизия, че са в бедствено положение.
Тъй като не можем да допуснем, че по време на наводнението действията на община Добрич са били неадекватни, предполагаме, че в този кризисен момент градът е бил ръководен в името на някакви изключителни съображения, неописани нито в закона, нито плана за действие при наводнения, създаден от самата община.