Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 14:50:11

Пресечки

Дисбалансът настъпва, когато се самонараняваме!

Индийският монах и духовен учител Свами Омкарананда пред Бележник
– Добър ден!
– Добър ден (произнася поздрава на български език, после продължава на английски). Приятно ми е.
– Има ли вълшебни думи. Думи, които отварят всички врати, които трябва да си повтаряме непрекъснато?
– Няма тайни в живота ни. Най-голямата тайна е това, че всъщност забравяме, че сме живи. Колко често си спомняме, че сме живи? Най-голямата тайна, за да си спомним, че сме живи, е да бъдем в момента. Ако знаем как да живеем в сегашния момент, всички проблеми в живота ще се разрешат.
– Според една теория, ако откъснем от дървото един лист от едната страната на земята, то от другата страна на планетата има обратно движение. Как трябва да живеем, за да не нарушаваме баланса и да върнем хармонията?
– За да доведем баланса и хармонията обратно в света, трябва да обичаме себе си. През повечето време се самонараняваме. Светът е създаден от хората, които са индивидуалности. Ако ние, индивидуалностите, всеки един от нас, се самонарянява, тогава настъпва дисбаланс в света, хармонията е нарушена. Когато ние започнем да обичаме себе си и всеки един индивид започне да обича себе си, тогава светът ще се балансира. Един гневен човек прави и другите хора гневни, а щастливият човек прави другите хора, щастливи. Ако всеки един човек е щастлив, светът ще бъде щастлив, ще бъде в баланс. За да доведем обратно баланса в света, трябва да обичаме себе си.

Свами Омкарананда и Мирослава МариноваСвами Омкарананда и Мирослава МариноваА ето как човекът от Изтока, живял с най-великите просветени Хималайски учители на съвремието ни, започна беседата си в Добрич.
Тук ли сте, попита залата Свами Омкарананда. Получи утвърдителен отговор. "Сигурни ли сте, че сте тук? Понякога сме тук, но не сме, продължи монахът. Ако не сте тук, да започнем отначало!" Хората се усмихнаха. "Сега изправете рамене, затворете очи и осъзнайте този момент! Няма минало, няма бъдеще. Всичко, което съществува в нас, е в сегашното. Извикайте сегашното и го осъзнайте!" Залата притихна. Той също затвори очи и тихо запя: "Оммм..."  След молитвата помоли всички да отворят очи и поздрави на български с "Добър ден!" Разказа как преди месец, вървял из София, срещнал един човек, който му казал: Добър ден! "Аз също му казах "Добър ден!", макар да не знаех какво ми говори. В Индия имаме планина, която се казва така. Човекът се усмихна и аз се усмихнах. И се разбрахме. За да си говорим, нямаше нужда от език. Щом има хармония в сърцата ни, всичко е наред." Свами замълча за секунди, после отново попита хората в залата: "Как сте? Добре ли сте?" Присъстващите отговориха утвърдително и се засмяха. "Сигурни ли сте? Моля помислете отново! Защото, според проучване, хората лъжат по 10 пъти на ден, че са добре." Залата се люшна в смях. "Не месец лъжем по 30 пъти, на година 360 пъти, а за целия ни живот?", попита риторично монахът. "Потискаме емоциите си, искаме да покажем нещо, което не сме. А основната причина за всичко е, че не знаем как да живеем ей в този момент. Живеем или в миналото си, или в бъдещето!"