Петък, 1-ви декември 2023 г. | 21:53:43

Новини

Жител на Стефаново побърква съседи с бойните си кучета, безчинства с животните

5-6 огромни кучета разкъсват жива котка, а стопанинът на песовете ги насърчава. Видеозапис с подобно съдържание е бил изпратен вчера в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Добрич. Информацията е постъпила чрез елекронна поща от граждани, които сигнализирали, "че Р.Р. от с. Стефаново, обл. Добрич отглежда кучета, предназначени за боеве и че проявява жестокост към гръбначни животни, причинявайки смъртта им". Това пише в съобщение до медиите от ОП Добрич.
Става дума за Райко Руменов, който отглежда кучета в село Стефаново, провери Бележник. Мъжът бил на около 35-40 години, имал висок стандарт на живот, карал скъпи джипове,  а тия дни го заловили, че няма шофьорска книжка.
Миризми, и кучешки вой побъркват денонощно живеещите наколо, сподели пред Бележник кметът на Стефаново Марин Хаджийски. Край къщата на Райко било осеяно с животински кожи, черва и мръсотия. Кметът алармирал всички възможни инстутиции за проблема, но всеки вдигал рамене. А хората се страхуват да не ги подпалят или да им причинят нещо лошо и си мълчат, обяснява Хаджийски. На всичкото отгоре Райко имал двама братя, които живеели на другия край на селото и също се занимавали с бойни кучета. Естествено цялата рода карала скъпи коли и не работела.
В сигнала, постъпил в прокуратурата, е посочено, че Райко Р. е изготвил видеозаписи и снимки на жестоките си прояви спрямо животните, които е споделил в социалната мрежа. Доколкото случаят не е бил от компетентността на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Добрич, копия на получените сигнали незабавно са били изпратени на компетентните полицейските органи. Сигналите, с оглед съдържащите се в тях данни за извършени престъпления по чл.325а и чл.325б от НК, са били изпратени и в Районна прокуратура гр.Добрич. Това означава, че извършителят ще бъде подведен под отговорност за нарушаване на реда и общественото спокойствие.

Коментари  

0 #1 Природозащитник 12-01-2017 16:19
чл. 325а от НК:

325а (1)Който организира боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни и/или терен за боеве или съдейства по друг начин за провеждането на боевете, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, както и с глоба от десет до тридесет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, както и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева, когато:

4. при извършването на деянието са използвани видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни или боевете с животни се заснемат.

(3)Когато деянията по ал.1 и ал.2 са извършени от дееца с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева,катосъдът може да наложи и конфискация на част от имуществото на дееца.

(4) Наказанието е до три години лишаване от свобода и глоба от две до десет хиляди лева за лице, което присъства на боеве с животни, улавя, набира чрез съобщения, обяви или по друг начин животни с цел използването им за боеве.

(6) Който разпространява по какъвто и да е начин видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни и/или насилие върху тях, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация и глоба от две до пет хиляди лева.
Цитиране
Последни новини