Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:46:41

Новини

Съветникът Михайлова: Г-н Йорданов, откъде ще плащаме наложените на общината корекции за 1.36 млн.?

Зорница МихайловаЗорница МихайловаЗащо община Добрич не уведоми ОбС за наложените финансови корекции за 1.36 млн.лева? Има ли виновни за допуснатите нарушения? Има ли вече прихванати плащания и с какви средства от бюджета ще бъдат покрити вземанията? Тези и други въпроси задава съветникът от ГЕРБ/СДС Зорница Михайлова на кмета на Добрич Йорданов.
Припомняме, че в началото на февруари Бележник направи справка в ИСУН и пръв съобщи, че над община Добрич тегнат наложени финансови корекции. Ден след второто ни разследване, общината си призна, че има наложени корекции, но не съобщи колко са и каква е общата стойност. След нашите публикации Зорница Михайлова също направила справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН) и установила, че действштилно има наложени финансови корекции, а основанията за налагането им са "Нарушения в документацията за обществени поръчки".
В днешно писмо до медиите Михайлова обръща внимание, че "през месец януари  Общинският съвет на град Добрич обсъди и прие бюджета на общината за 2020 г., но тогава администрацията не уведоми нито ОбС, нито обществеността за наложени  финансови корекции по проектите, финансирани със средства от ЕС. Уточнява, че става дума за 33 финансови корекции, които са на обща стойност 1, 361 млн. лева. Затова  общинският съветник отправя писмено питане до кмета Йорданов и очаква градоначалникът да отговори по време на заседанието на ОбС, насрочено за 28 февруари.

Ето въпросите, които  Зорница Михайлова е задала на кмета Йордан Йорданов:

1. За какви нарушения в документациите за обществените поръчки са наложени финансовите корекции по проектите?
2. Кога са издадени Решенията на ръководителя на управляващия орган за налагането на корекциите, на какво правно основание и оспорени ли са те пред административен съд?
3. Има ли съдебни решения по делата?
4. Прихванати ли са корекциите от плащанията по проектите, ако не са – възстановени ли са сумите на управляващия орган?
5. Извършено ли е окончателно плащане по приключилите вече проекти и, ако не е, по каква причина?
6. Относно проектите, които към момента не са приключили – дали са верифицирани разходите по подадените към момента искания за междинни плащания по тях? Ако не, защо?  
7. С какви средства от бюджета ще се покрият финансовите корекции в общ размер 1 361 503,5 лева по проектите и ще се отрази ли това на заложените инвестиции в Програмата за капиталови разходи на общината?
8. Има ли виновни лица за допуснатите нарушения и потърсена ли е дисциплинарна отговорност на виновните лица?
Последни новини