Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 16:09:03

Новини

Съдът: Няма плагиатство в архитектурния проект на блок "Добрич"

Блок Добрич, Сн. ПронюзБлок Добрич, Сн. ПронюзОбщина Добрич не е използвала без разрешение стар архитектурен проект на блок "Добруджа", проектите на блок "Добрич" и блок "Добруджа" са различни. Това установи Окръжният съд на Добрич и отхвърли иск за нарушени авторски права при изграждането на  блок "Добрич".  
Делото бе образувано по искова молба на архитект Д.Б. срещу община Добрич, в която той претендира, че е нарушено правото му на съавтор спрямо архитектурен проект - Жилищен блок с магазини "9-ти септември", изработен през 1985г., в съавторство с друг архитект, който не участва в делото. Според ищеца впоследствие, без негово съгласие, този проект е бил преработен и използван при изграждането на блок "Добрич", пише в пресъобщение на съда.
В исковата си молба архитектът посочва, че първоначалният проект включвал шест секции - А, Б, В, Г, Д и Е. По-късно първите четири от тях били изградени като жилищен блок "Добруджа", без да се нарушават правата на авторите. Нарушението било извършено през 2009г., когато Общината възложила на друг изпълнител изготвянето на два технически проекта, свързани с изграждането на блок "Добрич". Според ищеца тези два проекта не проектирали нов самостоятелен жилищен блок, а съставлявали преработка за последните две секции на архитектурния проект, на който той е съавтор. С тези доводи ищецът настоява да бъде установено нарушението на съавторското му право върху архитектурното произведение, както и да се забрани на община Добрич да продължи действията по реализиране на техническите проекти за жилищен блок "Добрич" без негово съгласие.
Окръжният съд прецени обаче, че исковите претенции са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.
Изработените технически проекти за блок "Добрич" проектират различна сграда, а не са преработен вариант на произведението на ищеца, посочва в решението си съдът, като се позовава на заключението на назначената по делото техническа експертиза. Според това заключение двата сравнявани архитектурни проекта се различават по външното оформление на проектираните по тях сгради, по предвидените системи за изграждането им, тяхното решение по етажи, височини, обекти, паркоместа, конструктивни оси и т.н.
Въз основа на посоченото Окръжният съд реши, че съавторските права на ищеца не са нарушени със създаването на техническите проекти от 2009г. за блок "Добрич" и с реализиране на предвиденото в тях строителство, от което следва, че и община Добрич не е използвала без разрешение архитектурното му произведение. С оглед горното няма основание и искането да бъде забранено на Общината реализирането на техническите проекти за блок "Добрич" без съгласието на ищеца.
Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред горната съдебна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Последни новини