Събота, 2-ри декември 2023 г. | 17:49:48

Новини

Правителството предприе мерки срещу наводненията

Правителството гласува спешен пакет от мерки за предотвратяване на наводненията, става ясно от сайта на МС. На заседание в сряда кабинетът е приел решение за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната. Целта е при предстоящото пролетно снеготопене да не се допуснат бедствени ситуации и риск за човешкото здраве.
Ето какво предвиждат мерките, които гласува правителството:
-  Собствениците на язовири да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води от тях до минимален безопасен обем.
-  Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени.
-  Агенция "Пътна инфраструктура" да предприеме мерки за почистване на критични участъци около мостови съоръжения.
-  Областните управители, кметовете на общини и "Напоителни системи" ЕАД да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на критични участъци по речните легла и съоръжения по поречието на реките, съгласно законовите им правомощия, както следва:
-  Областните управители, кметовете на общини, "Напоителни системи" ЕАД и собственици да предприемат спешни действия за укрепване на защитните съоръжения. Да се планират и организират конкретни действия, сили и средства за надграждане или облекчаване на защитни съоръжения.
-  Областните управители и кметовете на общини да създадат организация за наблюдение на водните нива на язовирите и при възникване на опасност от наводнение да оповестят и изведат населението от застрашените райони в съответствие с областните и общински планове за защита при бедствия.
-  При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, незабавно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвения авариен план.
-  При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите да уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на МВР.
-  Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да спазват утвърдения от министъра на околната среда и водите месечен график за използване на водите.
-  "Напоителни системи" ЕАД да предприеме действия за временно извеждане от експлоатация на язовирите, определени в предаварийно състояние.

Коментари  

0 #2 Иванка Казакова 26-03-2015 02:40
Разбрал го е и цар Фердинанд. Може и да причинил на народа ни няколко национални катастрофи, но ни е причинил и поне едно национално спасение с приемане на адекватни закони за ГОРАТА - залесяването е станало задължително - всяко семейство е било длъжно по закон да залеси поне половин декар гора, а селата минимум 5% от територията си /което е доста минимално, но е имало забележителен ефект/, сечта е забранена в голяма част от територията на страната, а в разрешените зони е ставала след нещо като съвременно обществено обсъждане, по негово време са създадени голяма част от градските паркове и градини като Борисовата в София. Виждала съм снимки на околностите на Варна непосредствено след Освобождението - голи хълмове без нито едно дърво. През 1932 са зелени навсякъде. А после са станали курорти. Сега са пак голи и бетонирани. Гората над кв.Аспарухово изчезва напълно със скорост десетки тирове на ден и то след като стана ясно, че тоталната сеч от 2012 е причина за ужасяващите последици от един силен, но не невероятен дъжд. Така че, правителството е длъжно да проумее, че СЕЧИТЕ не просто ще превърнат планините в ниви, а ще застрашат самия ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ
Цитиране
0 #1 Иванка Казакова 26-03-2015 02:38
Тези мерки са частични. Основната причина да има наводнения не са валежите, които даже не са големи. СЕЧТА Е В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ. Един дори бегъл поглед на карта с релеф може да покаже дори на неспециалистите, че посоката на оттока на водите в страната е към ниските части - Дунав, южна граница, морето. Така от планините в посока низини и море се стичат огромни, наистина ОГРОМНИ водни количества. На пътя на оттока им вече НЯМА ГОРИ ПОЧТИ. Ако мислите, че преувеличавам, мога да ви кажа, че всеки ден виждам една и съща картина от пътуването си в девете посоки по магистрала Хемус - в нивите се образуват рибарници, които след известно време стават блата. Хубаво за ЩЪРКЕЛИТЕ и необяснимо за хората. Но като вдигна поглед виждам оголени хълмове и плата. Освен това и на отиване и на връщане виждам по няколко тира и в двете платна, натоварени с отсечени СТВОЛОВЕ НА ЖИВИ ДЪРВЕТА. После ги виждам и по складовете и борсите, а една част заминават в посока пристанище Варна. Не е новост в глупостта. Просто историята за пореден път се повтаря. Глупаво е, защото , както го е казал и Айнщайн : " Глупост - когато повтаряйки едни и същи действия очакваш различен резултат".
Цитиране
Последни новини