Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:44:16

Новини

Поръчката за канализацията е възобновена, но обрича водния цикъл на сериозно забавяне

Поръчката за канализацията на Добрич е възобновена седем дни, след като Бележник съобщи, че е спряна. Припомняме, че за прекратяването й беше посочен финансов мотив – струвала повече от предвиденото. Удивителното сега е, че новата поръчка надвишава с 1.2 млн. лева стойността на прекратената. А докато се стигне до избор на изпълнител пък може да мине и година.  
Както знаем, ремонтът на канализацията е част от водния цикъл на Добрич. На 27 януари т.г., 29 дни след подписването на договора за цикъла, кметът на Добрич Йордан Йорданов издава заповед, с която прекратява обществената поръчка за канализацията. В мотивите за решението за спирането пише, че по искане на финансиращия орган са направени промени и след тези корекции общата стойност надвишавала размера на непредвидените разходи. "Възникнали са обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, тъй като финансирането е осигурено на по-следващ етап от откриването на процедурата", пише в обосновката.
Поръчката за канализацията беше обявена заедно с всички останали позиции от водния цикъл през април 2016-та година. Според публикуваната тогава обява цената й е 18, 965 млн. лева без ДДС. От заявените впоследствие мотиви за спирането й излиза, че са били заложени повече пари от очакваните. На 23 ноември 2017-та година обаче поръчката е възобновена отново, но с по-висока цена. За нея вече са предвидени 20, 205 млн. лева без ДДС. В същото време договорените пари за целия за проект не са увеличавани. Смущаващото е, че въпреки по-голямата цена нови дейности няма. При порой дъждовните води пак ще се оттичат на воля в дерето. При порой дъждовните води пак ще се оттичат на воля в дерето. Обратното – извадени са. Вече не се предвижда изграждане на помпена станция за дъждовни води, например. Което означава, че при порой дъждовните води ще се оттичат пак на воля в дерето, без да бъдат изпомпвани.
От така обявената нова поръчка няма как да разберем защо парите са увеличени с 1.2 милиона лева. Дали има някакво нарушение, или всичко е редовно, ще стане ясно едва когато бъде извършена верификация (установяване) на разходите и общината започне да си иска парите от министерството. Този момент обаче е твърде далеч във времето.
Дотук е видно само, че току що възобновената поръчка стартира година и половина по-късно от останалите ОП-та във водния цикъл. Предстои дълга процедура по избор на изпълнител – заседания на комисии, одобряване на кандидатите, класиране, обжалване... До момента най-краткият срок за избор на изпълнител и възлагане на поръчката в този воден цикъл е бил около 13-14 месеца. Колко точно ще трае процедурата за канализацията, е неизвестно. Ясно е само, че ще има сериозно забавяне. Още повече че според специалистите проектирането и реализацията на водопровод и канализация вървят заедно. Отделно има и задължителни технологични срокове при изпълнението. Всичко това определено ще се отрази на продължителността на водния цикъл и може да постави под въпрос реализацията му, която по договор трябва да се помести в 36 месеца.

По план проектът за воден цикъл на Добрич включва модернизиране на пречиствателната станция край Врачанци и подмяна на част от водопроводната и канализационната мрежа в града. Общата стойност на всички дейности е 114,9 млн. лева.
Информацията за спряната поръчка за канализацията, съобщена единствено от Бележник, можете да си припомните тук! Обявата за възобновената поръчка можете да прочетете тук!

Коментари  

+3 #2 Предложение 17-12-2017 08:12
Водният цикъл и той... зацикли!? И тъй като май всичко започна да зацикля, предлагам зациклянето като еманация на върховната екпертиза на този екип - да стане част от зациклилото туристическо лого на Добрич.
Цитиране
+1 #1 ВиК 14-12-2017 20:57
Ееее..... Най-после разбрах - "Воден цикъл" или както и да се казва там НЯМА ДА ИМА!
Цитиране
Последни новини