Понеделник, 11-ти декември 2023 г. | 18:53:45

Новини

Почвите в наводнен Добрич са чисти

Почвите в Добрич, които бяха залети с тиня и покрити с наноси по време на наводнението в нощта срещу 20 юни, са чисти, съобщават от община Добрич. Заключението е направено след лабораторен анализ от акредитирана лаборатория за анализ на почвата. Съдържащите се в пробите замърсители са много под допустимите норми, сочи справката..
Протоколите с резултатите  са на разположение на гражданите. Те могат да се запознаят с тях в сградата на общината в Центъра за услуги и информация на работно място № 4, съобщават от кметството.
Последни новини