Петък, 1-ви декември 2023 г. | 21:05:27

Новини

Отварят ценовите оферти за техническата помощ за водния цикъл

На 07.03.2017 г. от 13:00 часа в сградата на Община град Добрич ще бъдат отворени публично ценови предложения по обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1". Това гласи съобщение на тръжната комисия, което е качено на 1 март в сайта на община Добрич.
Според информацията по време на отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата и представители на медиите. След оценяване по технически показатели допуснатите участници са трима – ОБЕДИНЕНИЕ "РИЛА КОНСИСТ", ОБЕДИНЕНИЕ "ДОБРИЧ АКВА ПРОДЖЕКТ" И "БЕФТ" ЕООД.
Пак на 7 март, пак от 13 часа, в сградата на община Добрич ще бъдат отворени и ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1".
Междувременно от сайта на общината става ясно, че на 27 февруари тази година са били отворени ценовите оферти по други две обособени позиции от обществената поръчка за водния цикъл. Въпреки че точно в този търг участниците са много интересни, и въпреки че става дума за огромни суми от публични средства, резултатите от конкурса не са публикувани. До самите  съобщения за търговете пък се достига след сложна навигация и некоректен хиперлинк, в който въобще не е упоменато, че става дума за текущи обществени поръчки. Отделно че, въпреки задължителната публичност при иизразходване на обществени средства, покани до медиите не се изпращат.
Последни новини