Петък, 23-ти яевруари 2024 г. | 09:32:40

Новини

Оръжието на траките показват в Генерал Тошево

91 експоната от въоръжението на траките ще представи в Генерал Тошево Историческият музей на Шумен. Изложбата ще бъде открита на 13 януари и е посветена на 55-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град.
Колекцията "Въоръжение I хилядолетие пр Хр. от фонда на Регионален исторически музей – Шумен" е плод на дългогодишната дейност на музейните специалисти и наброява близо 4000 единици. Голяма част от материалите са постъпили в резултат на археологически проучвания на селища и некрополи на територията на Шуменска област. Траките са носители на висока културата още от бронзовата епоха. Въоръжението – нападателно и предпазно, впечатлява с голямото си разнообразие. Личи влиянието на съседните народи, преосмислено от местните воини и майстори. Вижда се високото професионално майсторство на траките, особено в защитното въоръжение от с. Кълново, на мечовете и копията от с. Драгоево. От нападателното въоръжение посетителите ще видят криви ножове, акинаци, бойни брадви, върхове на копия и стрели. Правят впечатление и откритите калъпи за отливане на бронзови стрели, показващи едно засилено производство на въоръжение от местните майстори. От предпазното въоръжение са представени бронзови и железни шлемове, ризници и нагръдници.
Гостуващата изложба ще бъде открита на 13 януари 2015 г. от 11.00 часа и ще гостува в Исторически музей гр. Генерал Тошево до 09 февруари 2015г. Отворена е за посещение всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.
Последни новини