Вторник, 16-ти април 2024 г. | 19:26:18

Новини

Окръжният прокурор: Делата намаляват – хората нямат доверие и са бедни

Окръжният прокурор на Добрич Пламен НиколовОкръжният прокурор на Добрич Пламен НиколовСъществува тенденция към намаляване на всички видове дела, защото са намалели регистрираните престъпления. Реално извършените престъпления са повече от официалната статистика. Тази констатация направи днес пред журналисти окръжният прокурор на Добрич Пламен Николов по време на брифинг, посветен на годишния отчет за дейността на прокуратурите  в Добричкия съдебен район.
Три са печалните причини, поради които делата намаляват според началника на обвинителите в областта. Първият фактор е в това, че гражданите са загубили доверие в полицията и в съдебната система като цяло. "Пострадалите хора не уведомяват никого, защото не вярват, че някой ще им помогне. Факт, който ние знаем. Истината е, че реално извършените престъпления са повече от тези, които са в официалната статистика. А официалната статистика е въз основа на подадена и заведена в деловодството на прокуратурата жалба."  Друга причина за малкото заведени дела е, че населението в областта постоянно намалява. "Всеки знае, че престъпността е по-голяма, когато има голямо струпване на населението на едно място", аргументира се Николов. На трето място това е следствие от обедняването на населението и тоталния срив на икономиката в региона. "Малко работещи фирми останаха в областта. Не се краде, защото няма откъде да се краде, а не защото са намалели желаещите за това", заключи окръжният прокурор.
Той илюстрира тенденцията с наказателните дела. През 2012-та година прокурорските актове са 1 069, през 2013-та – 967, през 2014 г – 807. С 37,6 процента са паднали административните дела спрямо предходната година. Рязкото им намаляване на всички нива според обвинителя означава, че не се пишат актове. Става дума за Пътна полиция, ДАИ, Агенция за безопасност на храните, РДНСК, РЗИ. Административно наказващите органи от изпълнителната власт не пишат актове, защото контролът вероятно е занижен. Причината би могла да бъде и в това, че тези органи получават пари, за да не пишат актове, допусна магистратът.
За качеството на прокурорската работа може да се съди по два критерия, обясни Пламен Николов. Единият е  процентът на оправданите лица. От всички предадени на съд в Добричка област процентът на оправаданите е 2, 33. По международните стандарти това показва добрата преценка на прокурора дали някой трябва да бъде предаден на съд от една страна, и от друга – обективност на съдебните състави относно вината на съответното лице. Друг показател на работата на поркуратурата е процентът на върнатите актове, спрямо внесените в съда. Колкото по-малък, толкова по-добре. По този критерий  прокуратурата в областта има едва 2.97 процента.
Окръжният следствен отдел се е занимавал миналата година с 20 дела, а само от началото на 2015-та окръжният прокурор им е разпоредил да се заемат с 11 дела. Става дума за разследвания по икономически престъпления, престъпления по служба на длъжностни лица, подкупи, пране на пари, източване на ДДС.

Ето каква е статистиката за работата на Окръжна прокуратура в Добрич през 2014 г.:

През годината са наблюдавани 4977 преписки, от които са решени 4838.
Образувани са 1115 досъдебни производства по преписки. Наблюдавани са 5588 досъдебни производства, от които са приключени 4744 досъдебни производства.
През 2014 г. са образувани  и проведени  47  незабавни производства. Проведените бързи производства  са  354.
През отчетната 2014 год. в съдилищата в Добричкия съдебен район са внесени 807 прокурорски акта.
Общият брой на предадените през отчетната 2013 год. на съд лица е 975.
През 2014 год. съдилищата в Добричкия съдебен район са образували  807  нови наказателни  дела по внесени от прокуратурата актове.
Общият брой на постановените от съдилищата осъдителни и санкционни присъди по обвинителни актове, определения по чл. 382 от НПК и по чл. 384 ал.І от НПК за одобряване на споразумения и решенията по чл. 378 ал.ІV т.1 от НПК, във връзка с чл. 78а ал.І от НК през отчетната 2013 год. е 757.
Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове през 2014 г. са  944.
Извършени са 79  проверки по надзора за законност.
Във връзка с изпълнение на задълженията по ЗОПДНПИ /Закон за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество/. В ТД КОНПИ гр. Варна прокурорите от района на Окръжна прокуратура гр.Добрич са внесли  общо 209 уведомления по чл. 25 от ЗОПДНПИ.
През 2014 год. прокурорите в района на ОП гр.Добрич са предявили 11 граждански искове и са участвали в 97 граждански дела.
Обвинителите в района на ОП гр.Добрич са участвали в 369 административни дела.
Последни новини