Понеделник, 11-ти декември 2023 г. | 18:47:07

Новини

Общините ще могат да харчат на поразия, ако приемат оздравителни мерки

Финансовото министерство предлага закъсали местни управи да могат да бъдат спасявани със средства от централната хазна. Това става ясно от публикувани за обществено обсъждане промени в Закона за публичните финанси, съобщава вестник "Сега". Парите ще се дават под условие – предприемане на оздравителни мерки, но могат да доведат както до субективни намеси на централната в местната власт, така и до допълнително влошаване на финансовата дисциплина и безконтролно харчене от страна на общините, коментира изданието.
Очаква се промените да бъдат гласувани ударно в парламента и новият режим да започне да се прилага още от март. Според Министерството на финансите (МФ) предложените промени в закона се налагат заради извършен анализ на изпълнението на бюджетите на общините. Той очертал редица проблеми, но от мотивите не става ясно какви точно са те и колко общини засягат.
Косвена представа за натрупаните в общините проблеми дават предложените от МФ изменения в лимитите за неразплатени разходи и просрочените задължения, които местните управи могат да имат в края на годината. В момента поетите от общините ангажименти за разходи не бива да надхвърлят 30% от средногодишните разходи за предходните 4 години. МФ предлага това ограничение да се завиши на 50%. Просрочените задължения няма да могат да надхвърлят 5% от разходите на общината за последната година. Няма данни каква част от общините не се вместват в старите ограничения и защо се налага завишаването им.
Общини, които не покриват 3 от общо 5 ограничителни условия, ще бъдат приемани като общини с финансови трудности. Оценката ще се извършва ежегодно от кметовете в срок до 10 март, като те ще са длъжни да уведомят общинския съвет при неспазени показатели и да стартират процедура за финансово оздравяване. Общинският съвет ще приема план за финансово оздравяване и ще може да възложи на кмета да иска безлихвен заем от централния бюджет. Финансовият министър ще решава дали да приеме искането за заем и при условия, които сам ще определя. Той ще може да спира траншове по заема, ако планът не се изпълнява. При трайно подобрение пък министърът ще предлага на кабинета заемът да се трансформира в безвъзмездна субсидия.
В момента закъсалите общини могат да получат безлихвен кредит от бюджета, но трябва да го върнат най-късно до края на следващата година. Грантове не се предоставят.
Последни новини