Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 10:53:27

Новини

МРРБ: Ще преценим за конфликта на интереси* при Петър Калчев

МРРБ не знаеше за запорите върху дружеството на инж. Петър Калчев. Допълнително ще обследваме за конфликта на интереси при управителя на ВиК Добрич. Това са накратко отговорите на въпросите, които Бележник.бг зададе чрез пресцентъра на Министерството на регионалното развитие.
На 10 март изпратихме писмо до МРРБ, в което припомнихме, че на 27 февруари ведомството назначи за управител на ВиК Добрич инж. Петър Калчев. Според прессъобщението, качено на сайта на МРРБ, основните задачи към Петър Калчев са "да оптимизира разходите на дружеството, да организира неговото преструктуриране и подобряване на експлоатационното му състояние." Впоследствие се оказа, че Петър Калчев е едноличен собственик на фирма "Екофлуид" ЕООД, която има аналогична дейност с държавното ВиК.  Освен това на частното дружество са наложени три запора  от три банки – Райфайзен Лизинг България, УниКредит Булбанк и  Първа инвестиционна банка.  Съобщихме, че добричлията Светослав Сарафски е подал гражданска жалба в Окръжна прокуратура.
Заради изброените обстоятелства, Бележник зададе два въпроса на ръководството на МРРБ:
 1. Как собственик на потънало в дългове частно ВиК ще оптимизира  разходите на държавното ВиК?
2. Ако до момента на назначаването на Калчев за управител на ВиК Добрич гореизложените констатации за конфликт на интереси не са били известни на ръководството на МРРБ, то сега не е ли редно това назначение да бъде преустановено?
Ето какво ни отговориха днес от МРРБ:
"В отговор на поставените от Вас въпроси, касаещи избора на Петър Калчев за управител на "ВиК" ЕООД – гр. Добрич, Ви информираме, че в МРРБ не е имало информация за финансово-икономическото състояние на "Екофлуид" ЕООД включително и за наложени запори върху дружествени дялове на фирмата от банкови институции и причините за това.
Съгласно нормативната уредба при вписване на Петър Калчев в Търговския регистър, същият следва да декларира определени обстоятелства, които да не противоречат на приложимата нормативна уредба – декларации по чл. 142, ал. 1 от Търговския закон и чл. 20, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за избора му на публична длъжност, управител на „В и К“ ЕООД – гр. Добрич.
Съгласно чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, лицето следва да подаде декларация пред органа по назначаването – министъра на регионалното развитие и благоустройството в 30-дневен срок от избирането или назначаването, и се завежда в регистъра поддържан в МРРБ. В нея се декларират обстоятелства, които предоставят възможност за допълнителна преценка от страна на органа по назначаването на обстоятелства, които са от значение за заеманата от лицето публична длъжност.  
Към настоящия момент лицето е заличено като управител на "Екофлуид" ЕООД като дружеството се представлява от прокурист. Установено е, че има отказ по прехвърлянето на дружествени дялове, предвид наложения върху тях запор.
Въпросите относно твърдения за конфликт на интереси, по отношение на Петър Калчев са обект на допълнително обследване и преценка, след което ще бъде взето окончателно решение за направения избор."

*Бележник уточнява, че според българското законодателство конфликтът на интереси е административно нарушение, а не престъпление по НК. Органът, който трябва да бъде сезиран за това нарушение, не е прокуратурата, а  Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

Коментари  

+1 #3 юрист 07-04-2015 18:46
Нормативната уредба не се тълкува.... Законите се четат комплексно, а не избирателно...
Цитиране
+1 #2 бивш избирател 19-03-2015 14:14
Ами прави са си в министерството! Откъде да знаят Живко Мартинов на какви пачи яйца ще ги насади! Макар, че вече един път сърбаха попарата с Юлиян Иванов, сега Живко Мартинов им пробута Петър Калчев, че много пари могат да се измъкнат покрай проектирането на безумието наречено, водоснабдяване от язовир Цонево!
Много е странно, какво точно има да преценяват в МРРБ...! Всеки който прочете наредбата, сам може да разбере за какво става въпрос! Но безспорно дилемата пред МРРБ е много голяма - дали да спазят собствената си наредба или да се правят, че тя не съществува...!
Цитиране
+3 #1 избирател 14-03-2015 21:51
Боже мили....не били знаели какви борчове имал и каква фирма...милите те. Ми вземете някой от пътя бе, като минава край сградата на МРРБ хванете го за шлифера и хайдеее ставаш управител на ВиК Добрич.Смешните сме и жалки.Язък за стотиците хиляди хора които повярвахме, че ГЕРБ е една идея повече от ДПС+БСП...една идея само си мислихме...повече не сме си правили илюзии че сте.
Цитиране
Последни новини