Събота, 2-ри декември 2023 г. | 16:31:54

Новини

МОСВ: Възможни са локални наводнения

Водните количества в реките в почти цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток, съобщават от министреството но околната среда и водите.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре, в резултат на повишената почвена влага, частичното снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, се очакват повишения на речните нива в по-голямата част от страната:
 Дунавски басейн – очакват се повишения от валежи от дъжд и сняг, и частично снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом;
Черноморски басейн: повишение от частично снеготопене и валежи от дъжд и сняг в горните течения на реките Голяма Камчия и Луда Камчия, както и краткотрайни повишения на нивата на южночерноморските реки;
Източнобеломорски басейн:– повишение на водните нива от снеготопене и прогнозирани валежи: река Тунджа,  река Марица, река Арда.
Повишено внимание за водосборите на реките Марица и Арда .
Възможни са локални наводнения.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес до обяд в Източна България все още ще превалява дъжд, но вече в процес на спиране. Незначителни количества. След обяд без валежи.
Утре  ще е без валежи,  в понеделник - изолирани слаби валежи, очаквани количества 1-3 л/кв.м.
Последни новини