Петък, 12-ти юли 2024 г. | 17:34:09

Новини

МОСВ постави още едно условие за Вранино

За по-голяма сигурност на гражданите МОСВ внесе още едно условие за Блок "1-11 Вранино", съобщават от екоминистерството.
МОСВ прецизира подписаното Решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на "Цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок "1-11 Вранино", пиша от ведомството, цитирани от БГНЕС. Допълнителните задължения са внесени в документа по предложение на представители на ПП "Зелените" след среща с министъра миналата седмица.
В допълнението се посочва, че "категорично се изключва възможността от използване на незаконосъобразни/ неконвенционални методи за проучване и търсене на нефт и природен газ от страна на възложителя". Изискване на МОСВ е "възложителят да предостави и информация и данни за общия ефект от отделните дейности в тяхната съвкупност, по отношение на територията на Блок "1-11 Вранино", подземните водоносни пластове и защитените зони".
Решението за съгласуване на цялостен и годишен работен проект за търсене и проучване на нефт и природен газ налага ограничителни дейности върху естеството на проучванията, предмет на договора за търсене и проучване. Договорът е подписан между министъра на икономиката и енергетиката и "Парк Плейс Енержи Корп" през април 2014 г. МОСВ подчертава, че Решението, издадено на 26 август 2014 г., не е разрешение, тъй като страна по Договора за търсене и проучване е министърът на икономиката и енергетиката. Той е и единствен компетентен орган за издаване на разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ. Въпросното решение, с поставените задължителни за изпълнение условия в него, гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна среда, допълват от МОСВ.
Последни новини