Събота, 2-ри декември 2023 г. | 16:55:35

Новини

Лиляна Павлова: 11 млрд. и 3 години са нужни за реформа във ВиК

Лиляна ПавловаЛиляна ПавловаБългария се нуждае от огромна  инвестиция за подобряване на водоснабдяването и пречистването на отпадните води. Необходима е цялостна реформа във ВиК-сектора, за която трябват 11 милиарда лева и три години, обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на срещата с водните шефове в страната, областните управители, представители на МОСВ, НСОРБ и ВиК-асоциации, съобщават от МРРБ.
Досега реформата е отлагана два пъти – през 2007 г. и 2009 г. А изпълнението на реформата за подобряване  на ВиК-сектора  е много важен ангажимент, който България трябва да изпълни като важно условие за привличане  на европейски средства в сектора, казва министър Павлова. Тя обяснява, че чрез реформата ще се подобри макроикономическата рамка на сектора, ще бъдат привлечени инвестиции, коректно ще бъде разделена публичната собственост между общините и държавата, ще има регионализиране на инвестициите и по-добро финансиране на сектора като цяло.
2,5 млрд. лв могат да дойдат, ако се реализират проекти по Оперативна програма "Околна среда". Целта на проектите е да бъдат предоставяни по-качествени услуги в сектор ВиК и да се намалят загубите на питейна вода, което е сериозен проблем за страната. Освен от ОПОС, инвестиции в сектора могат да се набавят и от Програма "Развитие на селските райони", както и от бюджета.
За реализиране на реформата в сектор ВиК в МРРБ е създаден специален съвет, който ще работи съвместно със всички  заинтересовани страни: МОСВ, ДКЕВР, МФ, МЗХ, МЗ, НСОРБ и областни администрации, синдикалните организации в сектора, БАВ и БСК, съюз на ВиК-операторите.
Последни новини