Вторник, 5-ти декември 2023 г. | 11:08:24

Новини

Административният съд в Добрич: Не сме вдигнали ръце, а изпълняваме своите задължения

Красимира ИвановаКрасимира ИвановаВ редакцията на Бележник.бг получихме писмо от председателя на Административния съд на Добрич Красимира Иванова.  В писмото госпожа Иванова коментира заглавие на вчерашна дописка в сайта. Текстът е по темата за даренията на пострадалите от наводнението граждани на Добрич и е озаглавен: "Съдът вдигна ръце от скандала с даренията, праща хората в БЧК". Председателят на Административния съд пише също, че "посочената статистика от днес, посочва различни цифри от цитираните в статията." Оставяме този факт без коментар и публикуваме пълния текст на писмото.

"Като председател на Административен съд Добрич считам за необходимо да заявя следното по повод статията със заглавие: "Съдът вдигна ръце от скандала с даренията, праща хората в БЧК".
В българския език изразът “вдигам ръце от някого/ нещо” според тълковния речник означава “отказвам се от някого или от нещо, лишавам от подкрепата си”. Съдът не е вдигнал ръце, каквото внушение се отправя със заглавието към гражданите, а е изпълнил своите задължения съобразно закона.
Беше проведено Общо събрание на съдиите, след като бяха проучени относимите закони, правилници и устави и беше преценено, че жалбите не са подведомствени на административния съд. Жалбите са процесуално недопустими поради липса на годен предмет за обжалване. Оспорените с жалбите решения не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от Административно процесуалния кодекс. Както Общественият съвет в Добрич, така и Националният обществен съвет на БЧК не са административни органи по смисъла на § 1, т.1 от ДР на кодекса – не са органи, които принадлежат към системата на изпълнителната власт, нито са носители на административни правомощия, овластени въз основа на закон, за да има право съдът да преценява техните актове с оглед на критериите за законосъобразност, регламентирани в чл. 146 от кодекса. Подробни мотиви в тази насока са изложили съдиите, които вече са се произнесли по жалбите. Определенията се основават на разпоредбата на чл. 130, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, съгласно която , когато съдът намери, че делото не му е подведомствено, го изпраща на надлежния орган. Текстът на чл. 130 от АПК определя рамките на компетентността на административния съд. Всяко произнасяне извън тази компетентност е нарушение на закона. Тези именно съображения стоят в основата на постановените определения на АС – Добрич. Определенията са качени на страницата на съда в графата “дела с обществен интерес” и всеки има достъп до тях.
Последната статистика от днес посочва различни цифри от цитираните в статията, въпреки че аз считам, че не цифрите са важни, а как е процедирано и защо. И все пак – общо образуваните дела с предмет жалба срещу размера на помощите от кампанията на БЧК за пострадалите от наводнението на 19. 06. 2014 г. са вече 20. От тях – 13 са прекратени поради неизпълнение на указанията на съда за изправяне на нередовности. По 4 от делата все още няма произнасяне. Три от делата са прекратени и изпратени на БЧК по подведомственост.
Административен съд Добрич е създаден и призван да работи в името на обществото и гражданите, съблюдавайки принципите и правомощията, възложени му с разпоредбите на Административно процесуалния кодекс. Всяко едно несъобразяване с разпоредбите на кодекса е незаконно и недопустимо." 

Какво прочете Бележник.бг в решенията на Административния съд в Добрич, ще публикуваме в следващите дни.

Коментари  

+3 #6 данъкоплатец 02-10-2014 06:53
Тежко му на клетият добричлия да търси справедливост от тази жена от снимката,особено след като прочете нейните мотиви за прекратяване на делата!!!
Цитиране
+4 #5 добричлийка 01-10-2014 15:14
Аз като дарител, ако имах и най-малко съмнение, че общината ще решава и разпределя даренията нямаше да дам една стотинка! Писна ми община Добрич да се гаври с нас т.нар. граждани на Добрич. Карат ни да бягаме по други градове или в чужбина ....
Цитиране
-1 #4 Михнева 01-10-2014 11:41
А защо искаха от нас уточняващи молби?Към тези уточняващи молби приложихме и отговор на кмета на една наша жалба за "крещящи случаи на дублирани отпуснати суми на един имот",в които отговор цитирам: "Обществения съвет назначен със заповед №647/08.07.2014г. на кмета на Община грДобрич е РАЗПРЕДЕЛИЛ СУМИТЕ ОТ ПОСТЪПИЛИТЕ СРЕДСТВА........."
Това не съм го писала аз!!!!
Цитиране
0 #3 Елица Стоянова 01-10-2014 11:14
Абе Юли, вместо да се занимават толкова с теб, що не вземат да се погрижат за съгражданите ни като в действителност работят "в името на обществото и гражданите"??? Щот' така излиза, че работят за кметицата!!!
Цитиране
+4 #2 Елица Стоянова 01-10-2014 11:11
Ей, държавният апарат в действие тц тц тц

Да мачка обикновения човек много го бива, и писмото го показва въпреки финала му, че "Административен съд Добрич е създаден и призван да работи в името на обществото и гражданите"

Уважаемата дама да положи усилие да пише на кметицата с въпрос какво е направила държавата за пострадалите. Защо преди 2 дни каза, че ще осребрява фактури за строителство и ремонтни дейности - КЪДЕ БЛЯ ТАЗИ ЖЕНА ДО СЕГА??? Ей това е ЗЛОНАМЕРЕНОСТ! И то умишлена!!!!!!!!!
Цитиране
+1 #1 Todoroff 01-10-2014 09:52
А сега вдигате и шум с обяснения на неясен за хората език.
Цитиране
Последни новини