Петък, 12-ти юли 2024 г. | 16:35:33

Новини

67 фирми от Добрич имат по над 100 000 лева борч към държавата

67 фирми от Добрич имат просрочени публични задължения над 100 хиляди лева, съобщават от НАП.  Данъчните служители провеждали през целия месец юни индивидуални срещи с управителите и собствениците на тези дружества. Разговорите с тях са документирани с протокол, отразяващ поетите от длъжниците ангажименти да внасят текущите си задължения към бюджета и да погасяват просрочените си вече данъци, осигурителни вноски и наказателни постановления, издадени от добричките данъчни. На срещите се е търсил взаимно приемлив вариант за погасяване на задълженията, така че бизнесът да продължи да работи и същевременно да изпълни задълженията си към хазната.
311 добруджанци са получили телефонно обаждане от НАП, защото не са платили декларираните от тях данъци за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите си и са пропуснали да платят задължения към бюджета до 5 000 лева.
От началото на годината 30 фирми от региона са поискали и получили от НАП Добрич разрешение за неотложни плащания. Разрешенията за неотложни плащания позволява на фирмите да ползват за дейността си част от постъпващите по запорираната сметка суми, а останалата част да отиват за погасяване на просрочените данъчни и осигурителни задължения към бюджета.
От НАП Добрич съветват фирмите, които имат просрочени данъчни или осигурителни задължени, да ги внесат доброволно в предвидените от закона срокове. Ако имат временни затруднения, нека потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители от местния офис на Агенцията, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочване и да се избегне налагането на принудителни мерки за тяхното събиране.
Последни новини