Понеделник, 11-ти декември 2023 г. | 16:57:08

Новини

230 добруджанци са дали или получили заем над 10 хиляди лева

Над 230 добруджанци са декларирали през последните две години, че са получили или предоставили заеми над 10 000 лева, съобщават от приходната агенция. От НАП Добрич напомнят, че и през тази година заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2015 година. От приходната агенция уточняват, че изискването  не задължава гражданите да декларират банковите си кредити.
Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива на близки и приятели. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май тази година, се посочват предоставените парични заеми  през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
Получените или предоставените парични заеми  се декларират в отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП - www.nap.bg или да бъде получена в местния офис на Агенцията. Формулярите се подават до 3 май на 2016 г.
Повече информация, както и помощ при попълване на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.
Последни новини