Вторник, 25-ти юни 2024 г. | 13:59:32

Авторски права


Съдържанието на Бележник.бг е защитено от Закона за авторското право. При използването на текстове от сайта, задължително поставяйте хиперлинк към оригинала. Ако се позовавате на текста, цитирайте източника и името на автора.
Неспазването на тези условия е престъпление по чл. 24 от Закона за авторското право  и може да бъде преследвано по съдебен ред.